Vùng biển đảo Đông Bắc từ nhiều thế kỷ trước đã được các nhà nước phong kiến của ta coi là đất tiền tiêu, là vùng biển đảo chiến lược có vị thế trọng yếu của đất nước. Nơi đây đã chứng kiến nhiều trận hải chiến lịch sử chống giặc ngoại xâm bảo vệ quốc gia, dân tộc. Cho đến ngày nay ở vùng biển đảo Đông Bắc bản sắc dân tộc và nét đẹp văn hóa độc đáo của các cư dân ven biển vẫn được người dân trân trọng, gìn giữ như một sự khẳng định về chủ quyền lâu đời của Tổ quốc.