Không chỉ đối với dân tộc Việt Nam, mà đối với bạn bè quốc tế Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn để lại trong trái tim mỗi người một cảm xúc đặc biệt đó là sự kính yêu và cảm phục một nhân cách lớn. Dù Người đã đi xa nhưng hình ảnh cao đẹp đó vẫn còn in đậm.