Đứng chân trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, bên cạnh việc thực hiện dự án xây dựng khu kinh tế quốc phòng, cùng với các đơn vị biến mảnh đất đầy bom mìn sau chiến tranh thành những vườn cao su, hồ tiêu, cho năng suất cao...Trung đoàn 717, Binh đoàn 16 còn đến từng gia đình đồng bào tuyên truyền, vận động để bà con cùng bộ đội xây dựng khu kinh tế quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ngày một vững mạnh.