Trước diễn biến mới của cơn bão số 4 trong ngày 29/8, các đơn vị quân đội trên địa bàn từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng đã tích cực kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi bão đổ bộ vào đất liền.