Lãnh đạo Peru và Colombia hôm qua đã kêu gọi các quốc gia trực tiếp bị ảnh hưởng bởi vụ cháy rừng Amazon nhanh chóng nhóm họp, để tìm ra giải pháp bảo vệ "lá phổi của Trái đất".