Triển lãm kỷ niệm 50 năm thực hiên di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9/1969 - 9/2019) đang được Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức.