“Tình hình buôn lậu trên biển đang diễn ra theo chiều hướng phức tạp, tập trung vào mặt hàng xăng dầu”, đây là đánh giá của đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Hiện nay, lực lượng này đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các đối tượng buôn lậu xăng dầu ở các vùng biển giáp ranh với nước ngoài.