Tại thủ đô Hà Nội đang diễn ra Triển lãm "Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp" từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế. Triển lãm trưng bày hơn 100 tài liệu, hình ảnh quý về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. Trong đó có nhiều tài liệu và hình ảnh do các cơ quan lưu trữ nước ngoài bảo quản, lần đầu tiên được trưng bày tại Việt Nam. Đến với triển lãm, khách tham quan có cơ hội được tìm hiểu về từng chặng đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những đóng góp to lớn của người cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam và phong trào đấu tranh vì hòa bình trên thế giới.