Bí mật, bất ngờ, chính xác, là những yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ chiến sĩ ra-đa Trung đoàn 290, sư đoàn Phòng không 375. Để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong quá trình huấn luyện, Trung đoàn 290 đã chú trọng rèn luyện yếu lĩnh động tác và đưa bộ đội sát với thực tế nhiệm vụ.