Sáng nay, Tổng cục Chính trị đã tổ chức hội nghị chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Đỗ Căn và Trung tướng Lê Hiền Vân.