Bộ Công Thương vừa công bố khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt nam cho các Tổng công ty Điện lực.