Trong bản tin thời sự trước chúng tôi có phản ánh về tình trạng các cơ quan nhà nước đang lúng túng trong quản lý loại hình taxi công nghệ, khi đưa ra nhiều điều kiện ràng buộc taxi công nghệ như truyền thống.Taxi công nghệ có mặt tại Việt Nam từ năm 2016 đã tạo ra cuộc cạnh tranh sôi động trong lĩnh vực vận tải taxi. Nhiều doanh nghiệp taxi truyền thống không thích ứng kịp và rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thậm chí phá sản. Nhiều chuyên gia cho rằng, ngoài việc chậm thay đổi thì nguyên nhân lớn là do cuộc chơi chưa công bằng giữa hai loại hình taxi này.