Rác thải nhựa, nhất là chai nhựa sử dụng một lần đang là vấn đề nan giải của nhiều quốc gia. Theo thống kê, loại chai nhựa sử dụng một lần là một trong những loại rác thải nhựa có lượng sản xuất lên đến 56 triệu tấn mỗi năm, chiếm tới 14% tổng số rác thải trên thế giới. Với những con số trên, không khó để hình dung vì sao kêu gọi ngừng sử dụng chai nhựa lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa trên toàn thế giới.  Tại Việt Nam, nhiều cơ quan đơn vị cũng đang tích cực với xu hướng hạn chế việc phát thải chai nhựa sử dụng một lần, hướng tới công sở "xanh".