Nắng hạn gay gắt kéo dài, mực nước sông, suối, hồ, đập, giếng đào trên địa bàn tỉnh Phú Yên bị cạn kiệt khiến hơn 10.000 hộ dân nơi đây thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Đặc biệt là người dân sống ở các huyện miền núi và ven biển.