Trước tình trạng dược phẩm, thực phẩm chức năng giả mạo, Bộ y tế cho biết trong thời gian tới sẽ tập trung thanh tra việc thực hiện qui định của pháp luật về đăng ký, sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, quản lý chất lượng thuốc.