Chính phủ Trung Quốc ngày 12/8 đã phân bổ 300 triệu nhân dân tệ tương đương 42,73 triệu USD từ các quỹ tài chính trung ương để giúp đỡ công tác cứu hộ và cứu trợ tại 3 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão Lekima.