Đã 50 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại và mẫu mực, trọn đời vì nước vì dân đã khắc sâu vào trái tim của triệu triệu người Việt Nam.Một minh chứng cho sự biết ơn cùng lòng tôn kính ấy, đó là hình ảnh lá cờ Tổ quốc bên Lăng, đại diện cho cả dân tộc Việt Nam luôn song hành, bảo vệ giấc ngủ bình yên cho Bác.