Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Giao ban tháng 8/2019. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Lê Chiêm; Thượng tướng Bế Xuân Trường và các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.