Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn để lại những lời căn dặn đầy tâm huyết về sự nghiệp Cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì tấm lòng cả một đời vì nước, vì dân nên Chủ tịch Hồ Chí Minh được người dân trên thế giới ngưỡng mộ. Ngày nay, hình ảnh của Người vẫn đang hiện diện ở rất nhiều nơi trên thế giới.