Đã 50 năm trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi đi xa. Cũng vừa tròn nửa thế kỷ từ khi Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một văn kiện lịch sử vô giá, trở thành quốc bảo của dân tộc. Đó là bản Di chúc thiêng liêng mà cho đến nay và mãi về sau, mọi thế hệ người Việt sẽ luôn ghi nhớ, học tập và làm theo.