Hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thấu hiểu nỗi vất vả, nhọc nhằn của giai cấp nông dân. Cũng vì thế, trong Di chúc của mình, người đề nghị miễn thuế cho nông dân. Tư duy chiến lược ấy của Người đã chỉ rõ định hướng, mở ra bước tiến mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển và trở thành trụ cột của nền kinh tế.