Chính phủ Hoa Kỳ đã đóng cửa 1 phần trong 19 ngày qua. Nhưng thế bế tắc vẫn chưa được phá vỡ, sau khi cuộc gặp giữa tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và giới lãnh đạo nghị sĩ của đảng Dân chủ không đạt được bất kỳ bước tiến nào.