Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ chỉ ký vào gói ngân sách bổ sung để mở cửa lại chính quyền Hoa Kỳ khi và chỉ khi có tiền cho bức tường biên giới với Mexico.