Theo các chuyên gia môi trường, cuộc chiến chống tình trạng ô nhiễm không khí trong những năm qua của chính phủ Trung Quốc đã đạt những kết quả ban đầu. Tuy nhiên, cuộc chiến này cũng mang tới một hậu quả xấu, đó là khiến nồng độ ozone gần mặt đất, một chất gây hại cho lá phổi của con người, tăng cao.