Ngày 25/12, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố việc chính phủ liên bang nước này đóng cửa một phần sẽ kéo dài cho đến khi yêu cầu của ông về cấp ngân sách cho bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ - Mexico được đáp ứng.