Ấn phẩm lịch hàng năm với hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trở thành một hiện tượng ở Nhật Bản, vượt qua hàng loạt ngôi sao của nước này.