Nhiệt độ tại nhiều khu vực miền Bắc Trung Quốc đã giảm xuống dưới 0 độ trong nhiều ngày qua. Dự kiến nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sâu trong những ngày tới. Hàng nghìn du khách đã đổ về các vùng núi cao của Trung Quốc, nơi đang có cảnh tượng như trong thế giới thần tiên.