Anh đã quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu thông qua thỏa thuận Brexit tại Hạ viện, dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, trong bối cảnh nhiều nghị sĩ của đảng Bảo thủ cảnh báo sẽ bỏ phiếu chống văn kiện này. Quyết định được Thủ tướng Anh Theresa May đưa ra trong cuộc họp nội các chính phủ vào ngày 10/12.