Theo Reuters, chính phủ Anh sẽ phải công bố toàn văn nội dung tư vấn pháp lý về thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May sau khi Hạ viện Anh ngày 4/12 đã bỏ phiếu ủng hộ đề nghị của 6 đảng đối lập về việc công bố toàn văn nội dung tư vấn pháp lý với tỷ lệ 311-293.