Việc đóng cửa một phần Chính phủ liên bang Hoa Kỳ dự kiến sẽ phải kéo dài qua cả kỳ nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới, sau khi cuộc đàm phán về dự luật ngân sách giữa các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ và Nhà trắng tối 22/12 đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ tiến triển nào.