Chính phủ Hoa Kỳ gần như chắc chắn sẽ bị đóng cửa một phần, sau khi thượng viện nước này ngày hôm qua 21/12 đã không thể thông qua khoản ngân sách trị giá 5 tỷ USD để xây bức tường biên giới như yêu cầu của tổng thống Donald Trump.