Ngày hôm qua 02/1/2019, Tổng thống Hòa Kỳ Donald Trump đã ấn định thời gian đàm phán với lãnh đạo lưỡng viện vào thứ 6 ngày 04/1 tới đây nhằm kết thúc tình trạng đóng cửa chính phủ một phần.