Ngày 30/12, phương tiện truyền thông Trung Đông đưa tin nhóm binh sĩ Hoa Kỳ đầu tiên đã rút khỏi miền Bắc Syria theo sắc lệnh rút quân của Tổng thống Donald Trump.