Quốc vương Salman của Saudi Arabia đã bất ngờ thay đổi một số vị trí chủ chốt trong chính phủ nước này, quyết định này đưa ra hôm qua. Theo đó, Quốc vương Salman đã bổ nhiệm ông Ibrahim al-Assaf làm Ngoại trưởng mới.