Tại Pháp, phong trào “Áo Vàng” hôm qua đã xuất hiện trở lại trên các con phố ở nước này, trong bối cảnh chính phủ thắt chặt các biện pháp bảo đảm an ninh, đề phòng những vụ bạo lực.