Trong một động thái thể hiện quyết tâm xây dựng bức tường biên giới với Mexico, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua tuyên bố, ông sẽ có bài phát biểu quan trọng về vấn đề này, đồng thời sẽ thăm biên giới Mexico trong tuần này.