"Câu chuyện cuối tháng số 28" xin được gửi đến quý vị và các đồng chí những bài hát đầy ý nghĩa mang chủ đề "Nơi ấy tôi yêu".