Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật số 256 xin được gửi đến quý vị và các đồng chí toàn cảnh Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018 phát sóng ngày 18/11/2018 trên Kênh Truyền hình QPVN.