Những nội dung chính trong chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - Số 254:

- Đồng hành cùng hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018.

- "Người truyền cảm hứng" - Câu chuyện của một thầy giáo mang quân hàm xanh.