Những nghệ sĩ - chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam có một ngày hội lớn được tổ chức 4 năm một lần - Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Đây là dịp để các đơn vị nghệ thuật trong toàn quân được quy tụ, cùng giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm qua các tác phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hoá vùng miền và của từng cơ quan, đơn vị.