Những nội dung chính trong chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - Số 252:

- Triển lãm chuyên đề "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc" tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

- Hòa sắc Lam trong tranh sơn mài.