Những nội dung chính trong chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - Số 255:

- Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2018.

- Tiết mục sân khấu tham gia Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2018 của Nhà hát Chèo Quân đội và Nhà hát kịch nói Quân đội.