Khắc phục hậu quả thiên tai là một nhiệm vụ đầy gian khổ nhưng cũng thật cao cả và vinh quang, để giúp dân phòng chống thiên tai, bão lũ, cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng hi sinh cả tính mạng, bởi họ luôn coi đây như một cuộc chiến thực thụ giữa thời bình.