Trong chiến dịch bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc có một phần không nhỏ công lao của lực lượng không quân nhân dân Việt Nam. Ngay sau ngày thống nhất đất nước, Quân chủng Phòng không không quân đã tập trung trưng dụng các máy bay của chế độ Sài Gòn và bắt đầu huấn luyện các chiến sĩ làm chủ các trang thiết bị, khí tài quân sự mới. Bằng sự sáng tạo, cải tiến vũ khí, không quân Việt Nam đã góp phần vào chiến thắng chung của nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia, tiêu diệt hoàn toàn chế độ diệt chủng tàn bạo Khmer Đỏ.