Hiện nay, Binh đoàn 12 (Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn) đang đảm nhiệm thi công hàng trăm công trình lớn, nhỏ ở các địa phương trên cả nước. Trong đó có 3 dự án thủy lợi trọng điểm giảm lũ, chống hạn và ngăn mặn giữ ngọt (Hồ vượt lũ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình, Đập ngăn mặn Sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị và Hồ chứa nước Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk). Mùa mưa đang đến gần, khối lượng công việc lớn, nên Binh đoàn đang thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án.