Những chiến sĩ mũ nồi xanh với cờ đỏ sao vàng trên ngực áo đã trở thành những sứ giả lan tỏa khát vọng, vun đắp hòa bình và góp phần hồi sinh những vùng đất bị chiến tranh tàn phá. Những đóng góp của Việt Nam đã được các nước trên thế giới và Liên hợp quốc ghi nhận. Với những đánh giá tích cực, góp phần khẳng định với thế giới về một hình ảnh đẹp của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, thể hiện sự tích cực, chủ động của Việt Nam trong các hoạt động đối ngoại đa phương. Xin mời quý vị khán giả cùng hai vị khách mời cùng nhìn lại những dấu ấn đẹp của Việt Nam trong hoạt động đối ngoại đa phương.