Xin mời quý vị và các đồng chí cùng thưởng thức ca múa nhạc với chủ đề "Âm vang lời Bác".