Giao lưu tôn vinh điển hình tiên tiến của LLVT Quân khu 4 (giai đoạn 2014-2019) - Phần 1.