Trong những ngày tháng 6 này, đội ngũ những nhà báo chiến sĩ trong toàn quân đang có nhiều hoạt động sôi nổi hướng tới kỉ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, một trong những hoạt động sôi nổi đó là Hội thảo "Nhà báo chiến sĩ noi gương nhà báo Hồ Chí Minh" do Báo Quân đội Nhân dân, Tạp chí Quốc phòng toàn dân và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phối hợp tổ chức.