Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công, kì tích năm châu, chấn động địa cầu, được nhân dân tôn vinh với danh hiệu cao quý "bộ đội cụ Hồ". Theo đó, phẩm chất "bộ đội cụ Hồ" là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng, trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.